ویدئو

معرفی محصولات صنایع غذایی بشارت

معرفی فرآورده های گوشتی بشارت

واحد نمونه کشوری سال ۹۸ – از طرف سازمان ملی استاندارد ایران