سس کچاپ تند سطلی

بسته بندیهای موجود : سطلی 3 و 8 کیلوگرم ویژگی و کاربرد : سرو با انواع غذاهای گوشتی، برگرها و پیتزا ، استفاده در رستوران ها و فست فودها

Read More
Besharat Meat Products

The Besharat Kohan Of Tabriz Meat Products Company