سس کچاپ تند ساشه

بسته بندیهای موجود : ساشه سه لایه ، وزن 20گرم ، 300 عدد درکارتن ویژگی و کاربرد : سرو با انواع غذاهای گوشتی، برگرها و پیتزا

Read More
Besharat Meat Products

The Besharat Kohan Of Tabriz Meat Products Company