تفاهم نامه همکاری بین شرکت بشارت و دانشگاه تبریز امضاء شد

مصطفی قصاب عبدالهی مدیرعامل گروه صنایع غذایی بشارت اظهار کرد: سرفصل های همکاری در این تفاهم نامه در 5 ماده در مورخه 1399/05/13 مورد توافق دو طرف قرار گرفت. وی گفت: اهداف شرکت بشارت با دانشگاه ...

ادامه مطلب

انتخاب “بشارت” به عنوان واحد صنعتی نمونه استان از طرف اداره کل استاندارد

در آیین معرفی واحدهای نمونه و برگزیده کیفی در تبریز یک واحد نمونه ملی و 25 واحد تولیدی نمونه استانی و 9 مدیر کنترل کیفی ملی و استانی با حضور مدیران کشوری و استانی در سالن اجتماعات اداره کل ...

ادامه مطلب
فرآورده های گوشتی بشارت

شرکت فــرآورده های گـوشتی بشـــارت

آخرین مطالب