شرایط تعویض محصول

شرایط تعویض محصول
1- مشتری باید ظرف 24 ساعت پس از دریافت محصول، نسبت به اعلام ایراد محصول خریداری شده اقدام کند.
2- ایراد می بایست به تأیید مدیران کنترل کیفی شرکت بشارت برسد.
3- ایراد ناشی از محصول خریداری شده، ضربه و یا سایر مشکلات عمدی نباشد.
4- محصول خریداری شده شامل گارانتی نمی باشد.
5- با توجه به بسته بندی استاندارد همه محصولات، تحویل به هر یک از نمایندگی های این شرکت به این معنی است که بروز هر گونه حادثه در هنگام حمل و تحویل به عهده شرکت می باشد و پس از تایید مدیر کنترل کیفی، خسارت آن را جبران می کند.