Honors and Acknowledgment

واحد نمونه کشوری ( از طرف سازمان ملی استاندارد ایران ) مهر ماه ۱۳۹۸

همایش ملی بزرگان رضایتمندی مشتری( دیماه ۱۳۹۰)

همایش ملی برند برتر و کیفیت برتر

واحد نمونه استانی (اداره استاندارد مهرماه ۱۳۹۴)

همایش ملی روز جهانی غذا

واحد نمونه کیفی استاندارد استان(سال ۹۴)

همایش ملی بزرگان نوآوری در تولید

کنفرانش طعم و مزه سالم و برتر(شهریورماه ۹۴)

سومیم همایش بین المللی برند برتر، کیفیت برتر

سومین همایش تجلیل از کارآفرینان برتز و چهره های ماندگار صنعت

برگزیده اجلاس بزرگان زنجیره تامین غذای کشور(آبانماه ۹۱)

کیفیت و ایمنی مواد غذایی(آذرماه ۱۳۹۳)

اجلاس بزرگان زنجیره تامین غذای کشور

جشنواره کیفیت و ایمنی مواد غذایی (بهمن ماه ۱۳۹۳)

همایش استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

کنفرانش طعم و مزه سالم و برتر(شهریورماه ۹۴)

جشنواره کیفیت و ایمنی مواد غذایی

همایش ملی بزرگان رضایتمندی مشتری( دیماه ۱۳۹۰)

برگزیده اجلاس بزرگان زنجیره تامین غذای کشور(آبانماه ۹۱)

همایش استانداردهای جهانی در اقتصاد پویا(آذرماه ۱۳۹۲)

دومین همایش برند برتر، کیفیت برتر

همایش ملی روز جهانی غذا(واحد درجه الف ‍۱۳۹۱)

جشواره کیفیت و ایمنی مواد غذایی(۹۳)

همایش بین المللی تخصصی برند برتر،کیفیت برتر

تقدیرنامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

تقدیرنامه معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

لوح تقدیر نماینده ولی فقیه در استان آذربایجانشرقی

دومین همایش برند برتر، کیفیت برتر